Virtakiven Sauna on valmistunut Kymiyhtiön henkilöstön virkistyskäyttöön vuonna 1925. Arkkitehdit Armas Lindgren ja Bertel Liljeqvist suunnittelivat rakennuksen 1920-luvulla. Voikkaan paperitehtaan työväki pääsi kolmikerroksisen 800 neliön kivitaloon saunomaan, pyykille ja leipomaan.